Beste wensen en nieuws van het bestuur

Namens het hele bestuur wil ik jullie de beste wensen overbrengen voor 2021. Naast dat we hopen dat het voor iedereen een jaar vol gezondheid, plezier en geluk zal zijn, kijken we daarnaast met jullie uit naar een ander jaar dan 2020 is geweest door Corona.

We gaan ervan uit dat we in later in 2021, wanneer grootschaliger vaccineren zal plaatsvinden, we weer veilig kunnen en mogen spelen op ons mooie park en met elkaar kunnen genieten van wat het tennissen -maar ook het lid zijn van een vereniging- ons kan brengen. Menselijk contact, sociale betrokken- en bewogenheid en motivatie van elkaar en onszelf.

Helaas is er voorlopig nog geen sprake van een nieuwjaarstoernooi of andere activiteit. We volgen met spanning de ontwikkelingen.

Echter, het bestuur zit niet stil. We zijn bezig met een systeem om elektronisch te gaan reserveren (versneld door corona), we kijken naar groot onderhoud om baan 3 en 4 aan te pakken en naar vervanging van de verlichting om mee te gaan met energiebesparing en nog meer speelgenot te creëren. Daarnaast ontwikkelen zich nog andere zaken, maar ik hoop dat we (op welke manier dan ook) een Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren en hier dan met z'n allen over kunnen spreken.

Het bestuur heeft begin december nog een bezoekje gebracht aan de onderhoudscommissie die in groten getale gehoor gaf aan het verzoek om samen appeltaart te nuttigen en te spreken over prioriteiten in en van onderhoud. Hierover horen jullie snel meer.

Daarnaast heeft Linda Kah haar bestuursfunctie per direct neergelegd. Nadat Linda is getroffen door Corona, heeft ze haar tijd en vooral energie nodig om aan herstel te werken. De beslissing heeft haar veel moeite gekost, betrokken en bevlogen als ze is. We zullen haar nog zeker in het zonnetje zetten op een latere bijeenkomst maar we zijn op zoek naar een nieuw jeugdcommissielid en iemand die vanuit de jeugdcommissie dan in het bestuur zitting wil nemen.

Wanneer je hiervoor belangstelling hebt, of op een andere manier je steentje kunt en wilt bijdragen aan CTC, voel je vrij om iemand in het bestuur te bellen of te mailen. Er kan nog zoveel gebeuren! Ik hoop dat we daar in 2021 de gelegenheid voor zullen krijgen.

Binnenkort volgt er meer nieuws, we houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groet namens het bestuur,

 

Gracielle Schutjens, voorzitter

Nieuws Overzicht