Nieuws vanuit het bestuur

Graag willen we jullie even weer bijpraten over de maatregelen omtrent het coronavirus en de gevolgen voor onze club. 

Jullie bestuur vergadert via teleconferenties gewoon door en komt ook na ieder belangrijk besluitvormingsmoment van de overheid bij elkaar. Helaas is dinsdag duidelijk geworden dat de geldende maatregelen voor volwassenen blijven gelden t/m 19 mei. Ons park zal dus gesloten blijven voor deze groep.

Wij zijn erg blij dat we -op een enkele uitzondering na- van alle leden de contributie hebben mogen incasseren. Dit geeft aan dat jullie het belang inzien dat het ook in deze tijd van groot belang is dat de club over de nodige middelen beschikt. De kosten gaan immers gewoon door en de kantine-inkomsten vallen weg. Maar, op het moment dat het spelen weer vrij wordt gegeven zijn wij er klaar voor en zijn de banen gereed. Ook kunnen we jullie meedelen, dat we via overheidsregelingen een compensatie hebben aangevraagd om de lasten voor onze club te verlichten.

Van Sport Drenthe ontvingen we een hele leuke actie om clubs te steunen door het organiseren van een thuis-sponsorloop. We willen niemand verplichten, maar het zou fijn zijn als hier zoveel mogelijk leden aan mee willen doen. De informatie hierover vind je hier. Bewegen blijft belangrijk en op deze manier doe je ook iets voor de club. Maak er een korte gezinsactiviteit van. We zijn benieuwd en houden jullie op de hoogte van wat het heeft opgeleverd.

De jubileum feestweek kan helaas niet doorgaan zoals we die georganiseerd hadden. We proberen volgend jaar ons 100-jarig jubileum alsnog te vieren. Of het programma zo blijft beslissen we later, maar dat het nu niet kan doorgaan is duidelijk. We betreuren dit enorm, temeer omdat de jubileumcommissie er al zo lang aan heeft gewerkt, waarvoor wij deze enthousiaste groep mensen enorm willen bedanken. Zodra het weer kan, zal de commissie weer bij elkaar komen om te kijken hoe we ons jubileum alsnog volgend jaar kunnen vieren.

Jullie hebben ook kunnen horen dat jeugd weer mag sporten. De gemeente moet wel toestemming geven om het park voor deze doelgroep weer open te stellen. Dit horen we dinsdag 28 april. Als het goed is, kan de jeugd dan 1 op 1 tennissen, maar wel volgens de regels die hiervoor gelden. Dat betekent dat er geen volwassenen op het park mogen komen en er geen dubbelspel gespeeld mag worden. Wij proberen voor de jeugd -in afwachting van het besluit van de gemeente- 2 banen open te stellen vanaf 29 april. Waarschijnlijk starten de lessen voor de jeugd weer op 4 mei, maar daar volgt nog bericht over via de trainer en de jeugdcommissie. Via deze link kun je hier meer over lezen.

Ook heeft de KNLTB nieuwe stappen genomen omtrent de voorjaarscompetitie. Deze competitie wordt verplaatst naar het najaar. Meer informatie hierover kun je lezen via deze link. Wat dit verder precies betekent voor de ingeschreven teams horen jullie nog via de wedstrijdcommissie.

We hopen jullie via deze mail voldoende op de hoogte te hebben gesteld en hopen na 12 mei, na de persconferentie, met meer positieve berichten te komen. Mocht je n.a.v. deze mail toch vragen hebben, bel of mail dan gerust met één van de bestuursleden. De namen en e-mailadressen vind je op deze website.

Nieuws overzicht