Uitnodiging ALV en jaarlijkse borrel

Op 3 maart a.s. om 19.30 uur is de Algemene Leden Vergadering in De Puntert, waarvoor we alle leden van harte uitnodigen.

Ingeval er minder dan 20% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal de vergadering worden gesloten en wordt om 19.45 uur een tweede ALV geopend.

De agenda voor de vergadering volgt later.

Aansluitend aan de ALV houden we onze jaarlijkse borrel, waarvoor je natuurlijk ook van harte bent uitgenodigd.

Het bestuur

 

Nieuws overzicht