100 jaar CTC en nieuwe voorzitter

Gracielle Schutjens heeft het voorzitterschap van CTC overgenomen van Gerry Wolbers, die na 9 jaar het stokje heeft doorgegeven. Gerry vond het tijd voor een wisseling van de wacht. ‘Tijd voor nieuwe mensen met andere ideeën die de vereniging levendig houden’ aldus Gerry.

Uiteraard blijft Gerry als vrijwilliger actief binnen de vereniging. ‘Wat ik vooral ook mooi vind is dat na jaren van mannelijke voorzitters er weer een vrouw de voorzittershamer van onze club overneemt. Ik heb er echt alle vertrouwen in dat de voorzittershamer in goede handen is bij Gracielle’.

Gracielle woont in Zwinderen en tennist vanaf haar 10e jaar. In 2013 is ze hier met haar gezin komen wonen vanuit Brabant en tenniste een aantal jaren bij LTC Dalen, waar ze ook nu nog lid is. Ook daar zoveel leuke mensen’ vertelt ze lachend. Toen haar zoons in Coevorden naar school gingen en ook verder wilden in het tennis, zijn ze lid geworden van CTC. Het viel haar meteen op dat ze snel door de leden actief werd betrokken en bejegend. Dit maakte het makkelijk voor haar om zich snel thuis te voelen binnen de vereniging, ‘Ook al heb ik een zachte G en versta ik soms niet alles later op de avond’. Naast haar werk in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen is ze hobby-imker, loopt ze graag en veel hard en heeft samen met haar man Hugo een grote tuin en grote liefde voor de natuur.

Nu haar zoons allemaal studeren en uit huis zijn én omdat ze ervan overtuigd is dat wanneer iedereen iets op zich neemt binnen verenigings- of gemeenschapsleven, besloot ze om zich in 2018 aan te melden voor een bestuursfunctie binnen CTC nadat ze begreep dat een aantal mensen al jarenlang het bestuur vormden binnen de club er een noodzaak was om stokjes over te dragen.

‘Net als in het bedrijfsleven is wisseling van de wacht een gezonde ontwikkeling. Nieuw bloed zorgt voor nieuwe energie, nieuwe ideeën, soms zelfs een nieuwe koers’. Eén van haar doelen is om het aantal actieve leden -de leden die zich op een of andere manier inzetten binnen de vereniging-  te laten groeien. ‘Er is een heel harde en betrokken kern binnen CTC, maar ik zou graag zien dat er naast een gezonde groei in ledenaantal, ook een andere ontwikkeling plaatsvindt. Levendigheid, een actief verenigingsleven, betrokkenheid en gezelligheid, zowel op de baan als daarbuiten in de avonduren’. Zelf tennist ze al jaren competitie en dat was ook voor haar een manier om snel een plekje te vinden binnen de vereniging. Graag zou ze het aantal leden dat competitie speelt of actief aan toernooi(-en) meedoet willen vergroten. 

‘Ik heb het geluk om een financieel gezonde vereniging te mogen gaan leiden, ook nog eens in aanloop naar een groots lustrum in 2020. Wanneer we er als bestuur en lustrumcommissie in slagen om het grootste deel van de huidige leden daarin een actieve kleine rol te laten spelen, is mijn missie geslaagd. Ik geloof dat we daardoor iets kunnen uitstralen waardoor mensen ook lid willen worden. Een sportief vangnet waar oog is voor elkaar en een het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid’.

Volgend jaar zal CTC van 14 juni 2020- 21 juni 2020 haar 100 jarig bestaan gaan vieren. Sinds zomer 2018 is er al een commissie bezig om dit jubileum groots op te zetten.

Het voorlopige programma is:
13/14 juni    echtparentoernooi en officiële opening van de lustrumweek
17 juni         jeugdactiviteit
18 juni         seniorenactiviteit
19 juni         receptie voor genodigden
20 juni         reünie en feestavond          
21 juni         demonstratie van Paul Haarhuis met een high tea/brunch

Daarnaast worden in deze week de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden, zodat er veel reuring is op en rondom de tennisbanen. De clubkampioenen zullen zondag 21 juni 2020 gehuldigd en vereeuwigd worden door niemand minder dan Paul Haarhuis.

 

Nieuws overzicht