Nieuwe bestuursleden en prestatietrofee

Dinsdagavond 5 maart was de algemene ledenvergadering (ALV). Er waren zo’n 30 leden aanwezig. Agendapunten waren o.a. de samenstelling van het bestuur en de prestatietrofee.

We hadden 2 aftredende bestuursleden, nl. Gerry Wolbers en Christa Cremer. Zij worden opgevolgd door Graciëlle Schutjens (voorzitter) en Corien Smemann (lid). Daarnaast vult Robin Kievit de vacature die al langere tijd open stond in. Zowel Gerry als Christa werden bedankt voor hun inzet en in de bloemen gezet. Ons bestuur bestaat nu dus uit: Gracielle Schutjens (voorzitter), Jannes ten Velde (penningmeester), Ybele Jelsma (secretaris), Berno Beukeveld (lid), Linda Kah (lid), Robin Kievit (lid), Corien Smemann (lid).

De prestatietrofee ging dit jaar naar Willy Bakker. Willy heeft jarenlang de onderhoudsploeg op dinsdag aangestuurd en deed dit altijd vol overgave. Hij heeft het stokje nu overgedragen, maar we hopen hem nog veel op ons park te zien. Met deze trofee willen wij hem nogmaals bedanken voor het vele werk dat hij heeft verzet voor onze vereniging.

Het jaarverslag 2018 is te vinden op onze website (onder bestuur) en een verslag van de ALV vind je binnenkort onder bestuur. Om dit te lezen moet je wel ingelogd zijn.

 

Bestuur overzicht