Privacyverklaring

Het is je vast niet ontgaan, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Iedere organisatie is vanaf 25 mei 2018 verplicht om de AVG te volgen. 

Dat geldt ook voor ons als tennisvereniging. Wij hechten vanzelfsprekend veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. Daarom hebben wij een privacyerklaring opgesteld voor CTC. Hieronder kun je onze privacyverklaring inzien.

Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging willen verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Ybele Jelsma, e-mail: leden@ctccoevorden.nl, telefoonnummer: 0524516397 / 0644828846.

Downloads:

Regels en procedures Overzicht