Bestuurs- en commissieleden gezocht

Het bestuur en enkele commissies binnen CTC zijn op zoek naar nieuwe leden. Wil jij graag je steentje bijdragen aan het welzijn van onze club, misschien zijn deze vacatures dan iets voor jou!

Vacatures Bestuur
Tijdens de volgende ALV van 7 maart a.s. zijn vijf van de zes bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. De vijf bestuursleden zijn in 2010 geïnstalleerd. Alleen Linda is niet aftredend. Volgens onze statuten mag een functionaris maximaal acht jaar ononderbroken zitting hebben in het bestuur. Ook heeft het bestuur al 2 jaar een vacature. Dit betekent dat we dus zes nieuwe bestuursleden nodig hebben. Daarom vragen we jou hierbij om je kandidaat te stellen als bestuurslid. Heb je interesse, meld je dan op korte termijn aan door een mailtje te sturen naar leden@ctccoevorden.nl. Voor vragen wat het werk als bestuurslid precies inhoudt, kun je één van de bestuursleden benaderen.

Vacatures Commissies
Met onze tennisvereniging gaat het goed. We zijn financieel gezond, verzelfstandigd en qua ledenaantal op peil gebleven. Ons park ligt er prachtig bij en wordt prima onderhouden. We beschikken over drie recent aangelegde kunststofbanen. De Puntert is vernieuwd en het terras is voorzien van een overkapping. Sinds eind vorig jaar is onze nieuwe website in de lucht. Uit recent onderzoek is gebleken dat CTC-leden behoorlijk positief zijn over de vereniging als geheel.

CTC kan als vereniging alleen maar goed blijven functioneren wanneer leden daaraan bijdragen. Behalve bestuursleden zoeken we ook leden voor o.a. de sponsorcommissie en de onderhoudsgroep. Voor de onderhoudsgroep is het door stijging van de gemiddelde leeftijd en uitval om gezondheidsredenen steeds lastiger om ons park in “topvorm” te houden.

Spreken deze vacatures jou niet direct aan, maar wil je op een andere wijze iets bijdragen aan onze club? Laat het ons dan ook weten!

Voor vragen kun je terecht bij onze voorzitter Gerrie Wolbers of één van de andere bestuursleden. De contactgegevens van onze bestuursleden vind je hier.

 

Het bestuur

 

Nieuws overzicht